Internet Archive BookReader

En datorbaserad innehållsanalys av intervjutext: Numerisk beskrivning och multivariat analys